Trygga och tåliga
portar för industrin

Rullportar – Vikportar – Grindar – Skjutportar

Trygga och tåliga
portar för industrin

Rullportar – Vikportar – Grindar – Skjutportar

Industriportar i Stockholm

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett sortiment av industriportar för användning inom exempelvis industrianläggningar, lager, lastkajer samt andra större byggnader med behov av robusta och lättskötta portar.

På grund av att vi har en flexibel produktion med många möjliga tillval har vi möjlighet att anpassa och skräddarsy våra industriportar efter era önskemål. Det kan röra sig om öppningar med oregelbundna mått eller höjdskillnader, större krav på styrka och säkerhet eller andra egenskaper som du är intresserad av.

Hör av dig till oss idag för en kostnadsfri offert på industriportar i Stockholm! 

Takskjutportar som klarar höga påfrestningar

Industriportar är speciellt anpassade för att klara en hög belastning och dessa går att få med såväl manuell som automatisk öppning. Våra portar uppfyller branschens krav och är CE-märkta för att trygga kundens intressen.

industriportar

Vilka krav ställs det på en industriport?

Industriportar finns i många olika former, t ex som vik-, slag-, takskjut- eller snabbrullportar.
Boverket ställer olika krav beroende på vad det är för konstruktion och är mest noggranna med portar som är motordrivna av säkerhetsskäl. Reglerna som finns påverkas även av vad det gäller för typ av byggnad. Sedan finns det andra krav gällande miljö och energi att förhålla sig till.

industriportar

Om vi skall prata om säkerhetskraven så är det olika beroende på vem som skall använda porten och vart den skall användas. Är det ett allmän område eller inte? Är det en utbildad användare eller ej? Vidare behöver man tänka på hur porten öppnas. Är det med nyckel, impuls eller är porten automatisk? Har den som öppnar uppsikt eller ej?

Det bästa är att ta kontakt med en expert som vet vad som är bäst för just er!

Service av industriportar

Det är ett krav från Boverket att sköta sin motordrivna port och se till att den får professionell och kontinuerlig service. Såklart är det även otroligt viktigt för användarsäkerheten, en dåligt underhållen port kan orsaka olyckor som annars hade gått att undvika. Det kan även bli stopp i produktionsledet vilket leder till förseningar och inkomstbortfall.

industriportar

Att ha en regelbunden service på sin port gör att den håller längre, ett fel som upptäcks i tid behöver inte bli till någon större skada om den åtgärdas i tid. Skador som uppstår och som inte lagas kan leda till att man måste byta hela porten och det är något som de flesta vill undvika. För att spara pengar och tid är det därför viktigt att ha en välfungerande och nyservad industriport.

Det är fastighetsägarens ansvar att industriporten fungerar och att säkerhetskraven möts. Porten skall inspekteras två gånger per år om inte tillverkaren har sagt något annat. Vi har skickliga medarbetare som ser över din port och vet vad som behöver göras eller inte göras. Det kan vara skönt och tryggt att veta att allt är som det ska. Om du inte minns när porten senast inspekterades är det hög tid att kontakta en lämplig firma för välbehövlig service.

industri  portar industri

Stabila portar för industri och verkstad